Arhe

Arhitektura, ki jo razvijamo v Strukturi, hoče biti vznemirljivo in uravnoteženo zlitje uporabnosti, oblike in konstrukcije - za inspiratorja - naročnika - v konkretno, realno okolje. Projektiranje torej razumemo kot pot - od zaznavanja, kreativne interpretacije naročnikovih želja, potreb ter življenjskih nazorov na eni strani in na drugi strani do odzivanja na prostor v katerega se poseg, objekt, stavba umešča. Arhitektura predstavlja ženski princip delovanja - v odnosu, kjer na drugem, moškem polu deluje tehnika - strogo fizikalna, racionalna, gradbeniška, jing energija…

V delavnici STRUKTURA ARHE projekt v prvi fazi razvijemo v vsebini in formi - začenši s celostno analizo programa naročnika in prostora, v katerega se umešča. Pri programu se osredotočimo na hierarhijo, na bistveno, tudi na značaje vsebin, pri prostoru predvsem izluščimo kakovosti, probleme in razvojne potenciale. Ta izhodišča skozi skupne preizkuse prostora in naročnikove želje skupaj z njim v več fazah pripeljemo do idejnega koncepta. Po potrditvi naročnika te kreativne faze se lahko prične izdelava projektne dokumentacije (STRUKTURA DOKUMENT) - najprej za dovoljenja in zatem za gradnjo. V nadaljnjih fazah projektiranja, pravnega in zatem materialnega udejanjanja projekta predvsem sledimo v izhodišču zastavljenemu konceptu, ideji. V tem procesu so nepogrešljive še ostale podporne storitve - predvsem geodetske (STRUKTURA GEO - od geodetskega načrta zemljišča do vpisa stavbe v kataster stavb) večkrat pa tudi urbanistično prostorske (STRUKTURA URBIS) – od dejanskih možnosti v prostoru do pravnih v prostorskih aktih.ZU

V Strukturi se ukvarjamo z urejanjem vrtov in krajinsko arhitekturo za današnji čas in za današnje okolje. Smo v stalnem iskanju trajnostne urbane narave in ustvarjamo jasne koncepte v povezavi z ustreznimi (avtohtonimi, modernimi) materiali. Naše delo obsega ustvarjanje specifičnih, dotičnih prostorov kot tudi koncipiranje razsežnih krajinsko arhitekturnih idej.

V konceptu naših projektov izhajamo iz ureditev kulturnega ozadja našega grajenega okolja v povezavi z živo resničnostjo, zato pri načrtovanju vrtov in drugih krajinskih ureditev iščemo optimalno kombinacijo prostora in časa v katerem ustvarjamo.