Info

Vizija

Poslanstvo Strukture je v celostni kakovosti rešitev, storitev, ob hkratni angažirani vpetosti v družbeno okolje in prostor. Svoj poslovni model razvijamo iz kreativnosti, strokovne kompetence in kvalitete dela vsakega posameznika v podjetju kot temelja horizontalnega modela upravljanja podjetja kot celote.

Zgodovina

Struktura je vzniknila v začetku 90-ih, ob laboratoriju kluba B51 in Fakultete za arhitekturo v Ljubljani, iz študijskih ter raziskovalnih iskanj novih poti v urejanju prostora ter iz kreativnega dela v arhitekturi in oblikovanju. Značaj podjetja se je razvijal skozi konkretne izzive, projekte, sodelavce in naročnike - od začetkov s poudarkom na grafičnem oblikovanju in sploh razvoju vizualnih komunikacij in vzporednim razvojem arhitekture - do vrnitve, intenziviranja tudi formalnega dela na urejanju prostora od preloma tisočletja naprej.


Zaposleni

Jože Slak
arhitekt, direktor
e-pošta: joze@struktura.si

Sabrina Zaletel
krajinska arhitektka, koordinatorka področja Urbis
e-pošta: sabrina.urbis@struktura.si

Igor Skok
geodet
e-pošta: igor.geo@struktura.si

Luka Polončič
svetovalec na področju vizualnega
e-pošta: luka.arhe@struktura.si

Špela Pogorelčnik
arhitektka
e-pošta: spela.urbis@struktura.si

Martin Legiša
geograf
e-pošta: martin.urbis@struktura.si

Vizitka

naziv:
STRUKTURA,
arhitekturna delavnica forme/vsebine
d.o.o, Mirna Peč

skrajšan naziv:
Struktura d.o.o.
naslov sedeža
Šranga 34, 8216 Mirna Peč

matična številka: 5678625

ID za DDV: SI12880906

transakcijski račun: 02970-0016245628, NLB

šifra dejavnosti: 71.112
Podjetje je vpisano v imenik projektivnih in geodetskih podjetij pri Inženirski zbornici
Slovenije.

Lokacije poslovnih enot

PE Ljubljana – Črnuče
Pot k sejmišču 30a, 1231 Črnuče

PE Novo mesto
Glavni trg 3, 8000 Novo mesto

Vse informacije in podobe, vsebovane na spletnih straneh STRUKTURE, so predmet avtorske zaščite in drugih oblik zaščite intelektualne lastnine, v mejah veljavnih predpisov.