Dokument

Pri prenovi, novogradnji ali zgolj prizidku imamo kot lastniki, investitorji ponavadi bolj ali manj jasno predstavo o tem kaj želimo graditi. Vendar pa se kljub temu srečujemo s celo vrst vprašanj, dilem kako je z dovoljenji, postopki, dokumentacijo - kot: 

  • Kakšno dokumentacijo potrebujem?
  • Je poseg pravno sploh dovoljen, kje preverim?
  • Kakšni stroški me čakajo?
  • Kaj vse je poleg načrta še potrebno in kje to dobim?
  • Koliko časa bo vse skupaj trajalo?

Sodelovanje odpremo s temeljitim pogovorom o vaših potrebah, željah in možnostih izvedbe vaših namer. V nadaljevanju pa skušamo osvetliti druge pomembnejše okoliščine, pregledati potrebne formalne poti za pridobitev dovoljenj in dogovorom o obsegu ter tempu sodelovanja. Investicije se med seboj zelo razlikujejo, pot do ureditve dokumentacije in realizacije je lahko zelo različna. Poleg obsega, namena, lokacije so pomembni tudi lastništvo, komunalna opremljenost in lahko tudi vrsta drugih dejavnikov.Obseg naših storitev

Struktura ima razvit cel spekter storitev za celostno podporo investicijam na področju visokih gradenj. V naši sredini vas lahko spremljamo skozi celoten proces priprave projekta ter njegovega spremljanja od vaše ideje, potrebe ali želje do pridobitve uporabnega dovoljenja in vpisa v uradne evidence. Izkušena ekipa različnih strokovnjakov vam nudi vsebinsko tehnično in formalno pravno podporo pri razvoju in uresničitvi projekta. Z izjemo dela pravne podpore (npr. pri lastniških vprašanjih) in nekaterih specialističnih načrtov in elaboratov dokumentacijo in druge storitve zagotavljamo znotraj našega kolektiva. Za preostale pa iz nabora naših partnerjev poiščemo za projekt optimalne zunanje sodelavce. Podpora vašemu projektu tako lahko obsega:


Naše prednosti